In het kort:

 • Je gaat een overeenkomst aan met Scent & Spice (gevestigd in Rhenen).
 • Bestelling plaatsen: Je legt de bestelling vast als je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en je bestelling met de bestelknop bevestigt.
 • Bestelling goed ontvangen: Je ontvangt na je online bestelling per email een bestelbevestiging. Ontvang je die niet, neem dan contact op. Zonder bestelbevestiging is er geen garantie dat de bestelling goed bij Scent & Spice is aangekomen.
 • Prijzen: De prijzen op de website van Scent & Spice zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten (verzending/ betaalmethode) worden duidelijk vermeld. Er zijn geen verborgen kosten. Voor zakelijke partners gelden aangepaste tarieven. Neem daarvoor contact op.
 • Wijzigingen assortiment: Indien een product of dienst niet op korte termijn leverbaar is of als de prijs verkeerd of gewijzigd is, dan word je op de hoogte gebracht en zorgt Scent & Spice voor een passende oplossing. Je mag in dat geval ook kosteloos annuleren.
 • Levering: Een bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling, tenzij anders overeengekomen.
 • Retourneren: Je mag een bestelling in de originele ongeopende verpakking en in ongebruikte staat binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Eventuele verzendkosten van de retourzending zijn voor jouw rekening.
 • Garantie: Als een levering incompleet of beschadigd is of als je een klacht hebt, dan kan je binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling contact opnemen en zorgt Scent & Spice voor een passende oplossing.

1. Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:

Scent & Spice
Vestigingsadres: Nieuwe Veenendaalseweg 208, 3911 MR Rhenen
Telefoonnummer: 06-55977642
E-mailadres: info@scentandspice.nl
BTW-nummer: NL242342073B01
KvK-nummer: 67006671

Klant:

De natuurlijke persoon of zakelijke partner die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en klant en op elk aanbod van producten uit de webshop van de ondernemer.

3. Aanbod:

 1. Het aanbod bevat een algemene omschrijving van de aangeboden producten of diensten, zodat de klant deze goed kan beoordelen. Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat er sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.
 2. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van de klant zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de: prijs (inclusief of exclusief BTW); kosten van aflevering indien van toepassing; wijze waarop de overeenkomst tot stand kan komen; wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst; en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

4. Prijzen:

 1. Alle prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Als er verzendkosten of andere kosten van toepassing zijn, worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld. Prijzen voor zakelijke partners worden exclusief BTW gemeld.
 2. Ondanks grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout wordt gemaakt bij het invoeren van de prijs of kortingscode. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Betaling:

 1. Particuliere klanten betalen door vooruitbetaling, met internetbankieren of door handmatige overmaking onder vermelding van het factuurnummer. Zakelijke partners kunnen ook achteraf betalen, als de ondernemer hiermee instemt. De betalingstermijn is daarbij 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan de ondernemer te worden meegedeeld.
 3. De klant kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van een bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.
 4. De bestelling wordt in behandeling genomen, zodra het verschuldigde bedrag in zijn geheel op de bankrekening van Scent & Spice is bijgeschreven. Bestellingen die met iDEAL zijn betaald, worden direct in behandeling genomen. Indien er bij een handmatige overboeking binnen 5 werkdagen geen betaling is ontvangen, ontvangt de klant een herinnering. Wordt hieraan binnen 3 werkdagen geen gehoor gegeven, dan wordt de bestelling geannuleerd.

6. Verzending:

 1. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens. Scent & Spice is niet aansprakelijk voor zendingen die verloren gaan, of vertraging oplopen, als gevolg van verkeerd verstrekte adresgegevens.
 2. Zodra de bestelling verzonden wordt, ontvangt de klant een bevestiging van verzending. Indien de zending daarna niet binnen 3 werkdagen ontvangen is, dient de klant contact op te nemen met Scent & Spice.

7. Herroepingsrecht bij levering van producten:

 1. De klant heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid om het product te retourneren. De klant neemt daarvoor altijd eerst contact op met de ondernemer.
 2. De klant kan een product met alle geleverde toebehoren alleen retourneren in de originele ongeopende verpakking en in ongebruikte staat en volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies. Er dient altijd een kopie van de factuur of orderbevestiging bij de retourzending gevoegd te worden. Artikelen die onverkoopbaar zijn geworden door bijvoorbeeld een beschadigde verpakking, vlekken, of andere gebreken en/of beschadigingen, worden door de ondernemer niet gecrediteerd.
 3. Eventuele verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. De klant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens het terugzenden naar de ondernemer, en dient het pakket dus goed te verpakken en eventueel verzekerd te verzenden. Beschadigde retourzendingen worden door de ondernemer niet gecrediteerd. De klant dient een retourzending ook voldoende te frankeren. Indien de zending onvoldoende gefrankeerd is, kan Post NL een boete opleggen. Dit wordt door de ondernemer verrekend met het terug te storten aankoopbedrag. Alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde producten wordt teruggestort; niet de verzendkosten. Zodra de bestelling onbeschadigd en voldoende gefrankeerd door Scent & Spice ontvangen is, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort. Indien er geen bankgegevens worden opgegeven, wordt het bedrag via de iDEAL provider teruggestort op de rekening die voor de betaling is gebruikt.
 4. Een retourzending kan verzonden worden naar het volgende adres: Scent & Spice, Nieuwe Veenendaalseweg 208, 3911 MR Rhenen.
 5. De verzendkosten zijn voor de ondernemer als een verkeerd artikel is geleverd of als het artikel gebreken vertoont.

8. Uitsluiting herroepingsrecht:

 1. Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
 2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 1) die snel kunnen bederven of verouderen; 2) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 3) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; en 4) die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

9. Levering en uitvoering:

 1. Bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de klant vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.
 3. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft meegedeeld geldt als plaats van levering.
 4. Alle pakketten worden met Post NL verzonden, in principe dagelijks van maandag tot en met vrijdag. De ondernemer zal bestellingen (mits op voorraad) uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien er sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. De ondernemer kan de bezorgtijden niet garanderen. Door bijvoorbeeld drukte wordt pakketpost soms een dag later verzonden. Bestellingen waarbij één of meer artikelen niet op voorraad zijn, worden in hun geheel verzonden zodra alles op voorraad is. Deelleveringen zijn niet mogelijk. Tijdelijke wijzigingen in de levertijd worden in het bestelproces weergegeven.
 6. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10. Garantie:

 1. De ondernemer geeft garantie op de verkochte producten. Mocht een product binnen de in alle redelijkheid verwachte levensduur kapot gaan of gebreken vertonen, neem dan contact op. De ondernemer zoekt dan samen met de klant naar een passende oplossing.
 2. Neem in het geval van klachten, beschadigingen of breuk direct contact op met de ondernemer, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering van de bestelling. Hierna kan de ondernemer niet meer garanderen dat de schade vergoed wordt. De ondernemer kan om foto's van de klacht vragen, of het artikel terugvragen ter beoordeling. Vervolgens wordt er samen met de klant naar een passende oplossing gezocht. Stuur een garantieartikel niet zonder toestemming van de ondernemer retour, want dan worden de verzendkosten niet vergoed.

11. Klachtenregeling:

 1. Klachten over de levering en uitvoering moeten zo snel mogelijk nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden:

De ondernemer behoudt zich het recht om, indien nodig, de algemene voorwaarden te wijzigen.