EEN PRIKKELEND, CREATIEF EN ENERGIEK AVONTUUR!

START IN OKTOBER - 9 MAANDEN - IN EN OM HET PAKHUIS IN HEMMEN (NL)

 

 

Eten, slapen, bewegen, beminnen, verbinden, denken, voelen, thermoreguleren, ademen, zingeven. Het zijn de activiteiten die samen het LEVEN vormen. Toch lijkt het alsof we massaal verleerd zijn hoe we écht kunnen leven: energiek, creatief, vol zelfvertrouwen en gelukkig. We hebben alles en toch lijkt het leven soms zinloos als zand tussen onze vingers te glippen. We zijn HEEL DRUK MET SNEL NERGENS heen gaan. Onze hectische, comfortabele levensstijl is een ontstekingshaard geworden. Hoewel we de ultieme comfortzone voor onszelf gecreëerd hebben, worden we alsmaar futlozer, kwetsbaarder, zieker en ongelukkiger. Onze levensstijl vreet energie en belemmert ons om bruisend, authentiek en zinvol te leven.

 

HOE ZOU HET ZIJN OM WEER IETS TE DOEN WAAR JE OGEN VAN STRALEN EN WAARVOOR JE ELKE OCHTEND MET ENERGIE EN PLEZIER JE BED UIT SPRINGT?

HOE ZOU HET ZIJN OM HET LEVEN WEER WAT SPEELSER TE MAKEN EN VOL ZELFVERTROUWEN EN CREATIVITEIT BESLISSINGEN TE NEMEN DIE VOLLEDIG BIJ JE PASSEN?

HOE ZOU HET ZIJN OM KLEINE DINGEN WEER BELANGRIJK TE MAKEN EN TE GENIETEN VAN EEN NATUURWANDELING, INTIMITEIT MET JE PARTNER OF EEN GOEDE NACHTRUST, MET ALS DOEL JE GROTE DROMEN TE LEVEN?

 

Met REWILD ga je een avontuur aan. Soms is het spannend, soms emotioneel, soms lig je dubbel van het lachen, samen met een groep mensen die je steeds beter leert kennen. In 9 maanden doorloop je diverse thema’s die je bewuster in het leven laten staan, waardoor je creatieve levenskeuzes kunt maken die je dichter bij jouw natuur en droomleven brengen. Ervaar weer hoe mooi het is om te leven zoals het leven ooit bedoeld was: simpel, flexibel, energiek en met een lach en een traan.

 

GA JE MEE?

 

 

 

 

 

 

 

WAAR HAAL JE TOCH DE ENERGIE VANDAAN?

 

Dit is de zin die ik het vaakst hoor, als ik vertel over de dromen die ik najaag, de keuzes die ik maak en de manier waarop ik mijn leven leef. Vroeger verbaasde deze vraag me. Ik kon me werkelijk niet voorstellen hoe het zou zijn om een gebrek aan energie te ervaren. Ik voelde goed wat ik wilde en handelde daarnaar. Tot ik in een zware burn-out terechtkwam.

 

Die ervaring van chronisch energiegebrek heeft me op een zoektocht geleid om het GEHEIM VAN EEN ENERGIEK LEVEN te ontrafelen. Ik bestudeerde een waaier aan kennisgebieden, zoals antropologie, psycho-neuro-immunologie, ecologie, voedingskunde, plantenchemie en sociologie, en verdiepte me in playfulness,  persoonlijkheidsmodellen, spiritualiteit, seksualiteit en mindsetcoaching. Ik nam niet alleen lichaam en geest in beschouwing, maar ook de omgeving waarin we leven. Het uitgangspunt was DE COMPLETE MENS EN ZIJN OF HAAR NATUURLIJKE ECOSYSTEEM.

 

Gaandeweg kwam ik tot het inzicht dat ik een aantal dingen die ik eerder "van nature" was en deed, was kwijtgeraakt. Ik had ze vervangen door ongezonde leefstijlkeuzes, een te comfortabele, prikkelarme en onnatuurlijke omgeving, diep ingesleten belemmerende overtuigingen, een onhandige mindset en terminale serieusheid in het aangaan van het leven. Deze cocktail leidde tot energiegebrek, verminderde weerstand en gebroken dromen.

 

Rewilding zorgt voor energie en een betere connectie met jezelf, jouw tribe en de natuur

De oplossing lag in een terugkeer naar een WILDE STAAT, naar her-verbinden met mijn oorspronkelijke energieke levensstijl als Homo sapiens, herontdekken van DE natuur en MIJN natuur en losbreken van maatschappelijke verwachtingen. Dit inzicht ligt vervat in het begrip REWILDING, een levenswijze waarin prikkels, puurheid en authenticiteit centraal staan, en waarin veel aandacht is voor kennis over de natuur, gebruik van de zintuigen en betekenisvolle verbinding.

 

Tegenwoordig leef ik naar de uitkomsten van mijn onderzoek. Ik heb een prikkelend leven voor mezelf geschapen dat verre van perfect is, maar wel ECHT is en BRUIST VAN ENERGIE. Ik zit goed in mijn vel, ervaar diep geluk – zelfs op momenten dat het leven me citroenen toewerpt – en voel me sterk verbonden met de wereld om me heen. Dit geeft me de kracht én sprankeling om mijn dromen te omarmen en mijn wilde plannen in de wereld te zetten.

 

EN DAT GUN IK JOU OOK!

 

REWILD! IS GEBASEERD OP DRIE PIJLERS

ENERGIE MAKEN

PRIKKELEND, PUUR EN CREATIEF LEVEN

ENERGIE MANAGEN

PERSOONLIJKE MOGELIJKHEDEN VERGROTEN

ENERGIE INZETTEN

INSPIRERENDE PLANNEN EN DROMEN NAJAGEN

IT'S ALL ABOUT ENERGY!

Iedereen heeft dromen. Soms grote dromen, zoals een huis in Spanje, een eigen bedrijf of een kamelentocht in de woestijn. Soms bescheiden dromen, zoals meer balans ervaren tussen werk en privé of leren mandenvlechten. Om je dromen in de wereld te zetten, heb je motivatie, creativiteit, een positieve mindset en bepaalde vaardigheden nodig, maar het staat of valt met een flinke dosis (fysieke en mentale) energie. Om jouw energie vol voor jouw dromen te kunnen INZETTEN, zal je die energie eerst moeten MAKEN EN MANAGEN.

 

EN DAT IS PRECIES WAT WE GAAN DOEN!

ENERGIE MAKEN

Als mens zijn we evolutionair geprogrammeerd om te overleven en ons voort te planten. Van nature floreren we in een NATUURLIJKE OMGEVING VOL UITDAGINGEN die aanmoedigt tot intelligent bewegen, creatief denken en flexibiliteit. Het moderne, comfortabele leven vormt een scherp contrast met de prikkelende omgeving waar onze jager-verzamelaarsgenen voor gemaakt zijn. Hoewel we de ultieme comfortzone voor onszelf gecreëerd hebben, worden we alsmaar futlozer, kwetsbaarder, zieker en ongelukkiger. Spierweefsel neemt af, neuronen verminderen en ons immuunsysteem keert zich tegen ons. Chronische ziekte, gebrek aan energie en gevoelens van stress, somberheid en eenzaamheid zijn signalen dat we van ons pad zijn afgedwaald. ONZE LEVENSSTIJL IS EEN ONTSTEKINGSHAARD GEWORDEN en belemmert ons om bruisend, energiek en authentiek te leven.

 

If you’re only willing to do what is easy, life will be hard. If you are also willing to do what is hard, life will be easy.

Vaak ondernemen we pas actie als een externe prikkel ons in beweging zet: een ongeval, een burn-out, een sterfgeval of een scheiding. Wat als we het niet zover zouden laten komen en ONZE EIGEN PRIKKELS ZOUDEN MAKEN? De oplossing ligt deels in het stenen tijdperk. In REWILD! reactiveren we de kracht van survival op een eigentijdse manier. We maken gebruik van evolutionair bekende hormetische prikkels en herijken de manier waarop we ademen, eten en drinken, voelen, denken, verbinden, thermoreguleren, bewegen, intimiteit beleven, slapen en zingeving ervaren. Met als ultieme doel ons energieniveau en onze weerstand te verbeteren, zodat we soepel en ongecompliceerd door het leven kunnen laveren.

 

Kortom, we doen ALLEDAAGSE DINGEN OP EEN NIET-ALLEDAAGSE MANIER. Speels, veilig, in optimale dosis, goed getimed en binnen ieders mogelijkheden. Een prikkelende levensstijl geeft energie en energie hebben we nodig om gezond, vitaal en veerkrachtig te leven en onze dromen waar te maken. Het enige wat je zelf hoeft mee te brengen is de discipline om af en toe uit je comfortzone te komen, motivatie en een doel.

ENERGIE MANAGEN

Zelfdiscipline, motivatie en een doel… Daar zit de crux. Allerlei patronen en automatismen die deel uitmaken van onze persoonlijkheid zitten ons daarbij nogal eens in de weg. We ontwikkelen die persoonlijkheid om te overleven in onze context. Het is een verdedigingsmechanisme dat deels aangeboren en genetisch doorgegeven is, en deels bepaald wordt door opvoeding en levensomstandigheden. Onze persoonlijkheid bepaalt ONBEWUSTE DRIJFVEREN, INTRINSIEKE MOTIVATIE, OVERTUIGINGEN EN WAAR DE AANDACHT NAARTOE GAAT. Van daaruit ontwikkelen we talenten en valkuilen en wordt ons gedrag gestuurd.

 

Onze persoonlijkheid is dus onze gekleurde bril om naar de werkelijkheid te kijken. Daarom ziet het leven er vanuit ieders standpunt anders uit en zien we altijd maar een deel van de werkelijkheid. REWILDING is óók het helpen ontspannen van de automatismen van onze persoonlijkheid, waardoor bepaalde oogkleppen wegvallen en we MEER KEUZEVRIJHEID ERVAREN in hoe we het leven omarmen. Om dit te kunnen doen, moeten we ons eerst bewust worden van ons eigen mechanisme. Het Enneagram is een model om hiermee te werken.

 

Het Enneagram is een tool in het proces van rewilding

In het Enneagram worden 9 persoonlijkheidstypes onderscheiden. Daarbij gaat het expliciet NIET om mensen in een hokje te plaatsen, maar om via bewustwording bevrijding van automatische reacties te ervaren. Als we weten welk type ons dominant drijft en motiveert, kunnen we betere keuzes maken. Dat betekent: uit onze comfortzone stappen, ingesleten patronen doorbreken en geprikkeld worden om op nieuwe manieren te reageren. ALS JE DOET WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG. Schaduwwerk neemt daarbij een belangrijke plaats in.

ENERGIE INZETTEN

Als we in staat zijn energie te maken en beter te managen, kunnen we die energie inzetten om plannen, doelen en dromen te verwezenlijken. REWILD! is daarom ook opgebouwd als een STAPPENPLAN, waar we in 9 maanden doorheen lopen. Vanuit een startpunt worden stappen gezet richting een eindresultaat, wat weer opnieuw tot een startpunt en nieuwe stappen kan leiden. Het is een  ONEINDIGE CREATIEVE INSPIRATIECYCLUS VAN DROMEN, DURVEN ÉN DOEN.

 

Het idee is om plannen, dromen of doelen die je hebt – of in de loop van de maanden krijgt – met vertrouwen en OP EEN CREATIEVE EN SPEELSE MANIER in de wereld te zetten. Dat kan gaan om een nieuwe baan, een eigen bedrijf, een huis in Frankrijk, een wereldreis of een voettocht naar Italië, maar ook om kleinere (maar daarom niet minder belangrijke!) dromen, zoals meer creativiteit in je leven brengen, pottenbakken, een fijne ochtendroutine implementeren of een gezonder eet- en beweegpatroon kweken. Geen enkel verlangen is te gek.

 

Tijdens REWILD! leer je veel over jezelf, over flexibiliteit en energie, persoonlijkheid en motivatie, talenten en schaduwkanten. De cocktail van al deze aspecten vormt de bepalende factor in een leven richting jouw dromen. Iedereen komt beren op de weg tegen, maar vaak niet op hetzelfde moment in het proces. Sommigen mensen draaien een droom al vóór de start onbewust de nek om, anderen struikelen met in beweging komen of met het afmaken van hun plannen. Weten hoe je zelf in elkaar zit, helpt je om met vertrouwen aan de slag te gaan en gestaag door te gaan. Daardoor is REWILD! veel meer dan louter een stappenplan van droom naar doel. Het is een CREATIEVE INSPIRATIETOOL DIE JE DE REST VAN JE LEVEN MET JE MEEDRAAGT en waar je altijd op kunt terugvallen.

HOE ZIET REWILD! ER CONCREET UIT?

 

REWILD! is een prikkelend, creatief en energiek avontuur van 9 MAANDEN in 11 DYNAMISCHE BIJEENKOMSTEN in een groep van maximaal 12 MENSEN.

 

Er komt een veelvoud aan INNOVATIEVE EN SPRANKELENDE WERKVORMEN aan bod uit verschillende vakgebieden, zoals:

 

 

 

Zintuiglijke beleving, proeverijen en geurconcerten

Lichaamswerk en beweging

Warmte- en koudeprikkels

Wildplukwandelingen, bosbaden, natuurexploratie en kruidenbereidingen

Ademwerk, meditaties en visualisaties

Diepe gesprekken, verhalen vertellen en kampvuurmomenten

Dans, muziek en spel

Koken, eten, borrelen en vieren

Plannen, puzzelen, schrijven en speuren

 

 

 

GENIETEN MET EEN GROTE G!

 

Een persoonlijke analyse van je ENNEAGRAMTYPE maakt deel uit van het avontuur, om beter in te spelen op jouw intrinsieke motivatie, automatische patronen en waar jouw aandacht naar uit gaat. Er vinden daarnaast ONLINE BIJEENKOMSTEN plaats, waarin specifieke thema's worden behandeld. Een ONLINE OMGEVING met materiaal, uitleg en oefeningen behoort eveneens tot de knapzak die je meekrijgt voor onderweg.

 

EN VERDER?

LAAT JE VERRASSEN EN VERWONDEREN!

De samenkomsten vinden plaats in en om het Pakhuis op het LANDGOED HEERLIJKHEID HEMMEN (vlakbij Wageningen) en worden georganiseerd op zaterdagen. DE DAGEN DUREN VAN 9:30 TOT ONGEVEER 18:00 UUR.

 

THEMATIEK ZATERDAGEN
DAG 1 KENNISMAKING Zaterdag 19 oktober 2024
DAG 2 BEWEGEN Zaterdag 23 november 2024
DAG 3 VERBINDEN Zaterdag 14 december 2024
DAG 4 ADEMEN Zaterdag 11 januari 2025
DAG 5 VOELEN Zaterdag 1 februari 2025
DAG 6 DENKEN Zaterdag 15 februari 2025
DAG 7 THERMOREGULEREN Zaterdag 15 maart 2025
DAG 8 ETEN EN DRINKEN Zaterdag 12 april 2025
DAG 9 INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT Zaterdag 10 mei 2025
DAG 10 SLAPEN Zaterdag 24 mei 2025
DAG 11 ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT Zaterdag 21 juni 2025

 

VOOR WIE IS REWILD!?

 

DIT AVONTUUR PAST BIJ JOU ALS:

 

 • Je persoonlijk en professioneel wilt FLOREREN.
 • Je elke dag uitgerust en ENERGIEK voor de dag wilt komen en goed in je vel wilt zitten.
 • Je meer in het ritme van de natuur wilt leven en wilt genieten van het BUITENLEVEN met al je zintuigen.
 • Je jouw "wilde" NATUUR wilt omarmen, met jouw unieke talenten, waarden, vaardigheden en verlangens.
 • Je krachtige en gezonde keuzes voor jezelf wilt maken en LEIDERSCHAP over je leven wilt nemen.
 • Je GRIP wilt krijgen op je gedachten en je minder wilt laten leiden door angsten en belemmerende overtuigingen.
 • Je bereid bent los te laten wat je niet meer dient en je over te geven aan de STROOM van het leven.
 • Je een DROOM hebt en daarvoor voluit in actie wilt komen op een creatieve, lichte en speelse manier.
 • Je momenten van eenvoudig dagelijks geluk wilt beleven en VERBINDING wilt voelen met anderen en je omgeving.
 • Je jouw CREATIVITEIT de vrije teugel wilt geven en op een authentieke en originele manier wilt inzetten.
 • Je gewoonweg wilt GENIETEN van het leven en wilt marineren in de inspiratie en joie de vivre van Scent & Spice.

 

REWILD! ZET JE IN BEWEGING

EN ER IS GEEN WEG TERUG

WIE BEGELEIDT REWILD!?

IK BEN NELE ODEUR.

EIGENAAR VAN SCENT & SPICE.

PLANTENFREAK, LEVENSKUNSTENAAR, DROMENVANGER, SERIEWOORDENAAR

Als etnobotanica heb ik wetenschappelijke kennis over het gebruik van planten, als kruidenkundige weet ik die kennis in het dagelijks leven toe te passen, en als verhalenverteller kan ik daar op een boeiende manier over vertellen. Daarnaast ben ik antropoloog, vakspecialist Playfulness en gecertificeerd Enneagram Practitioner en Analist. Momenteel volg ik een vierjarige opleiding in Psycho-Neuro-Immunologie en een opleiding tot Enneagram Counselor. Al mijn expertise komt in dit avontuur samen.

AUTHENTICITEIT, DESKUNDIGHEID, HUMOR EN AVONTUUR zijn de kernwaarden van Scent & Spice.

Ik wil je inspireren om het begrip rewilding te omarmen, een levensstijl waarin puurheid, prikkels, natuurlijke gezondheid en authenticiteit centraal staan, en waarin veel aandacht is voor kennis over de natuur, gebruik van de zintuigen en het aangaan van verdiepende persoonlijke relaties met andere mensen en de natuurlijke omgeving. Ik laat je graag met nieuwe ogen kijken naar de schoonheid van DE natuur en JOUW natuur. Puur, wild en vol verwondering.

DEZE MENSEN GINGEN JE VOOR...

REWILD is een kans om je koers te veranderen naar jouw mooiste leven. Het REWILD-stappenplan is daarbij een meerwaarde. Toen het thema angst voorbijkwam, had ik net de kans om mijn droomhuis in het groen te kopen. Ik durfde eerst niet: te duur, te spannend. Door REWILD besefte ik dat ik gewoon bang was en heb ik het huis gekocht! Op dit moment ben ik druk om in mijn werk een zelfde draai te maken: doen wat ik eng vind, maar wel toewerken naar de rol die ik wens. Ik weet niet alles wat ik wil, maar de grote lijnen zijn veel scherper. Daar beweeg ik ook naartoe en dat voelt heel krachtig. Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is hoeveel invloed ik heb op de kwaliteit van mijn leven en dat er veel mogelijk is!

Nele is een fijne begeleider, charmant, uniek, eerlijk en open. Ze weet veel en heeft een enorme creatiekracht. De dynamiek van de groep heb ik heel waardevol gevonden: het laat lessen nog beter binnenkomen en geeft veel inzicht. Ik zou het aanraden aan iedereen die bewuster wil leven, veranderingen wil inzetten en bereid is daar werk voor te doen.

A.D.

REWILD is iedere cent meer dan waard geweest. Niet overdreven: het is één van de beste investeringen voor mijn verdere leven. Ik heb veel gehad aan de informatie over mijn Enneagramtype, omdat het zoveel verklaarde. Het is duidelijk geworden wat ik NIET wil en waar ik dus ook GEEN energie en tijd in wil steken. Ik heb geleerd dat ik wél sterk ben. Dat ik het wél waard ben om mijn ding te doen en niet naar de verwachtingen van anderen te leven. Dat mijn ideeën en levensvisie niet doorsnee zijn, maar dat ik me daar niet voor hoef te verantwoorden. Veel oefeningen die we deden, blijven me dienen, verzorgen, troosten en relativeren. Ik voel meer liefde voor mezelf en heb meer verbinding met anderen gevonden dan ik had durven hopen. Ik heb het kind in mij omarmd, ben weer aan het spelen en doe ongegeneerd raar. Mijn kinderen vinden het soms gênant, haha! Ik denk dat iedereen wel een snuifje REWILD kan gebruiken.

Dank, Nele, voor het creëren van een veilige omgeving en om de boel elegant doch strak in regie te houden. Ik zou zo nog een keer meedoen.

A.B.

Ik zat altijd al vol energie en had een goede gezondheid. Door REWILD is dat nog verbeterd. Ik heb overzicht gekregen, heb minder last van uitstelgedrag, kan beter focussen, hoofd- en bijzaken onderscheiden en knopen doorhakken. Het avontuur heeft me aangezet om Fisidora te beginnen, een bedrijf dat puur natuurlijke huidproducten maakt. Bovendien ben ik me aan het oriënteren om naar Portugal te verhuizen. Door REWILD durf ik beter buiten mijn comfortzone gaan. Niet twijfelen maar doen!

Nele begeleidde alles met humor, openheid, eerlijkheid en empathie. Ze was altijd goed voorbereid en erg stimulerend. REWILD is een geweldig uitgedacht programma met veel verrassingen, eyeopeners en kennis voor het leven. De onderwerpen waren prikkelend, afwisselend en interessant. Ik heb van elke dag genoten! Ik zou REWILD aanraden aan mensen die behoefte hebben aan verandering of het roer willen omgooien, maar die besluiteloos zijn of niet goed weten hoe.

Renée Born - Eigenaar Fisidora

Nele heeft het charisma je mee te nemen op deze reis, omdat ze 100% gelooft in wat ze doet. Ze is enthousiasmerend en helder. De energiethema’s hebben voor mij vooral mentaal meerwaarde gehad: ik kan mijn gebrek aan energie beter plaatsen, wat me geholpen heeft in acceptatie en om binnen mijn beperkte energie te blijven doen wat voor mij waardevol is. Ik voel meer levensvreugde en vertrouwen in mezelf, wat mijn creativiteit weer laat stromen. Ik heb geleerd om stappen te zetten en uitstelmechanismen te tackelen en ik kan beter omgaan met mijn kritische ik. Ik heb me gerealiseerd dat het niet altijd een 10 hoeft te zijn in alles wat ik doe én tegelijk dat ik meer kan dan dat ik denk.

Ik heb ook een droom gerealiseerd: ik heb een kamer gecreëerd waar ik me in rust kan storten op kruiden, tekenen en schilderen, lezen en yoga en waar ik mag lummelen als ik daar zin in heb. Ik zou REWILD aanraden als je out-of-the-box wil meegenomen worden in een avontuur om je natuurlijke zelf te boosten.

M.V.

Ik heb in REWILD veel meer gekregen dan ik verwacht had: heerlijke lunches, gevarieerde onderwerpen en workshops en niet te vergeten een geweldige middag in een mobiele sauna, hottub en ijsbad! Wat echt energie en plezier gaf, waren de bewegingsoefeningen tussendoor en het horen van verhalen van anderen waar je iets van kon opsteken. Nele is als begeleider rustig, gastvrij en goed georganiseerd. Ik ben heel enthousiast over REWILD!

Ik heb een nieuwe baan gevonden bij een organisatie die beter bij me past en met een fijn teamgevoel. Mijn angst om te weinig geld te verdienen is minder geworden. Ik maak me nog steeds zorgen over zaken, maar heb mezelf aangeleerd om na te denken of iets echt is zoals ik het me voorstel. Ik zeg ook eerder nee als ik moe ben en geef op mijn werk meer mijn mening. Ik kon behoorlijk streng en wantrouwig zijn naar mijn gezin toe. Dat doe ik nu minder. Ik doe meer dingen buitenshuis en met andere mensen. Ik heb ontdekt dat gezelligheid mijn kernwaarde is.

D.V.

Met REWILD ga je een avontuur aan en elke keer ontdek je iets meer over jezelf. Ik zag een beetje op tegen de thema’s thermoreguleren en intimiteit, maar uiteindelijk werden dat de leukste dagen. Aan het begin van het avontuur durfde ik niet voor mijn eigen bedrijf te kiezen. Dit heb ik ondertussen wél gedaan: ik ga er vanaf september volledig voor. Ik ben al druk bezig met het ontwikkelen van een cursus. Ik denk niet dat ik zo ver was geweest zonder de stappen die we de afgelopen maanden hebben gezet. Ik sta met meer zelfvertrouwen in het leven. Ik kan beter nee zeggen en ik herken als ik me teveel aanpas aan verwachtingen van anderen. Ik heb minder schouderklachten en kan steeds vrijer bewegen.

Er zit ontzettend veel liefde en bezieling in dit programma. Nele heeft oog voor ieders persoonlijkheid en creëert een veilige en speelse setting, waarin zowel verdriet als plezier gedeeld kunnen worden en waarin niemand zich ongemakkelijk hoeft te voelen.

Maaike Blommesteijn - Eigenaar ManaVita

Ken je dat… van die dagen die je moe begint, maar waar je energiek weer uitkomt? Dat is REWILD! Ik keek mijn schaduwkanten aan, ging op onderzoek uit, at (h)eerlijk eten, was stil, zette mijn parasympaticus aan en mocht schaamteloos speels zijn. Ik heb mezelf en anderen ontmoet, mijn leefstijl onder de loep genomen en veel kennis opgeslurpt. Het Enneagram heeft me nog meer begrip gegeven voor ieders eigenheid. Ik voelde aanvankelijk spanning om in mijn bedrijf in mijn eentje een dagretraite te organiseren. Tijdens REWILD ging het als vanzelf lopen en voelde ik dat ik het dragen kon. Het werd een succes! De zin “feel the fear and do it anyway” is een motto geworden. Ik had het voor geen goud willen missen.

Nele heeft de mooie kwaliteit om te kunnen verbinden met de groep en tegelijkertijd een rol als trainer te pakken. Ze gaf me een fijne bedding waardoor ik me kon overgeven aan haar begeleiding. Ik heb veel van haar geleerd: mijn grenzen liefdevol aangeven, gaan met die banaan, creativiteit inzetten en dat je groot en “gek” mag denken. Ik bewonder hoe ze met mensen omgaat en heb respect voor het vuur waarmee ze de bijeenkomsten aanvliegt. 

M.L.

REWILD zou een verplicht onderdeel van het leven moeten zijn. Ik ben van de slaapmedicatie af gekomen, waardoor ik fitter wakker word, me beter kan concentreren, meer uren per dag productief kan zijn en weer aan mijn hobby’s toe kom. Ik heb elektrische wielen onder mijn rolstoel gerealiseerd, waardoor ik meer naar buiten ga en beweeg. Mijn algemene gezondheid gaf ik vóór het avontuur een 3 en nu een 7! Het leven lacht me weer toe en ik bruis van de ideeën en energie.

Door het REWILD-stappenplan heb ik duidelijkheid gekregen hoe ik mijn wensen kan verwezenlijken. Zo ben ik een bedrijf aan het opstarten om natuurlijke producten te verkopen. Ik kwam tot het inzicht dat ik, ondanks mijn beperkingen, tot zoveel meer in staat ben dan ik dacht.  Er waren veel "aai-openers" en "aha-momenten". Kortom, REWILD is een avontuur dat mijn verwachtingen oversteeg. Nele is een zeer bekwame begeleider. Ze heeft oog voor iedereen, is open en eerlijk, spontaan en warm en doet het met veel flair. Haar joie de vivre is aanstekelijk! Als iedereen zo zou kunnen groeien als ik heb gedaan, zou de wereld er stukken mooier voor staan. Wat ik heb geleerd en beleefd is onbetaalbaar.

B.G.

WELKE INVESTERING VRAAGT REWILD!?

 

REWILD! vraagt geen voorkennis, maar wel een ENTHOUSIASTE INZET EN OPENHEID VOOR HET PROCES.

 

Qua tijdsinvestering zijn er, naast de 11 samenkomsten en een aantal online sessies, af en toe oefeningen om thuis uit te werken. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin stopt en wat jouw ritme is. Je bent omringd met een groep mensen waar je beroep op kunt doen – maar alleen wanneer jij daar behoefte aan hebt. JIJ BEPAALT HOE JE HET AVONTUUR AANGAAT EN VOOR JOU LAAT WERKEN.

 

Je kunt REWILD! IN ÉÉN KEER OF IN TWEE TERMIJNEN BETALEN. Pas na (aan)betaling is het plekje definitief gereserveerd. Het dient vóór de aanvang van het avontuur volledig betaald te zijn.

 

WAT IS INBEGREPEN IN DE PRIJS?

 • Individuele analyse van je Enneagramtype (ter waarde van 250 EUR)
 • 11 bijeenkomsten in Hemmen, inclusief uitgebreide vegetarische lunch, lekkers, fruit en al het materiaal
 • Een aantal online groepssessies
 • Wekelijks vier- en reflectiemoment

 

De mogelijkheid bestaat om als aanvulling op REWILD! LOSSE INDIVIDUELE COACHSESSIES te boeken. Meer informatie daarover krijg je bij de start.

1 x 2.500 EUR

2 x 1.250 EUR

 

 

HEB JE EEN VRAAG OVER REWILD!?

Ik beantwoord hem graag!

Mail mij: nele@scentandspice.nl

Of bel: 06-55977642