EEN PRIKKELEND, CREATIEF EN ENERGIEK AVONTUUR!

START IN OKTOBER - 9 MAANDEN - IN EN OM HET PAKHUIS IN HEMMEN (NL)

 

REWILD! combineert natuurbeleving, "oerspronkelijke" leefstijlcoaching, persoonlijke ontwikkeling met het Enneagram, mindsetwerk, playfulness-technieken en een zinnenprikkelende benadering, met als doel jouw energieniveau en gezondheid te optimaliseren, je aangeboren creativiteit te reactiveren en de connectie met jezelf, jouw tribe en de natuur te verdiepen. Gebaseerd op inzichten uit de psycho-neuro-immunologie, biologie, sociologie en antropologie. Opgefleurd met aardse spiritualiteit, kruidenwijsheid, chemie en een vleugje sensualiteit.

 

Door te her-verbinden met jouw oorspronkelijke levensstijl als Homo sapiens, het her-ontdekken van DE natuur en JOUW natuur en het losbreken van maatschappelijke verwachtingen kan je het leven ten volle beleven en dromen tot leven brengen.

 

GA JE MEE?

 

 

 

 

 

 

 

WAAR HAAL JE TOCH DE ENERGIE VANDAAN?

 

Dit is de zin die ik het vaakst hoor, als ik vertel over de dromen die ik najaag, de keuzes die ik maak en de manier waarop ik mijn leven leef. Vroeger verbaasde deze vraag me. Ik kon me werkelijk niet voorstellen hoe het zou zijn om een gebrek aan energie te ervaren. Ik voelde goed wat ik wilde en handelde daarnaar. Tot ik in een zware burn-out terechtkwam.

 

Die ervaring van chronisch energiegebrek heeft me op een zoektocht geleid om het GEHEIM VAN EEN ENERGIEK LEVEN te ontrafelen. Ik bestudeerde een waaier aan kennisgebieden, zoals antropologie, psycho-neuro-immunologie, ecologie, voedingskunde, plantenchemie en sociologie, en verdiepte me in playfulness,  persoonlijkheidsmodellen, spiritualiteit, seksualiteit en mindsetcoaching. Ik nam niet alleen lichaam en geest in beschouwing, maar ook de omgeving waarin we leven. Het uitgangspunt was DE COMPLETE MENS EN ZIJN OF HAAR NATUURLIJKE ECOSYSTEEM.

 

Gaandeweg kwam ik tot het inzicht dat ik een aantal dingen die ik eerder "van nature" was en deed, was kwijtgeraakt. Ik had ze vervangen door ongezonde leefstijlkeuzes, een te comfortabele, prikkelarme en onnatuurlijke omgeving, diep ingesleten belemmerende overtuigingen, een onhandige mindset en terminale serieusheid in het aangaan van het leven. Deze cocktail leidde tot energiegebrek, verminderde weerstand en gebroken dromen.

 

Rewilding zorgt voor energie en een betere connectie met jezelf, jouw tribe en de natuur

De oplossing lag in een terugkeer naar een WILDE STAAT, naar her-verbinden met mijn oorspronkelijke energieke levensstijl als Homo sapiens, herontdekken van DE natuur en MIJN natuur en losbreken van maatschappelijke verwachtingen. Dit inzicht ligt vervat in het begrip REWILDING, een levenswijze waarin prikkels, puurheid en authenticiteit centraal staan, en waarin veel aandacht is voor kennis over de natuur, gebruik van de zintuigen en betekenisvolle verbinding.

 

Tegenwoordig leef ik naar de uitkomsten van mijn onderzoek. Ik heb een prikkelend leven voor mezelf geschapen dat verre van perfect is, maar wel ECHT is en BRUIST VAN ENERGIE. Ik zit goed in mijn vel, ervaar diep geluk – zelfs op momenten dat het leven me citroenen toewerpt – en voel me sterk verbonden met de wereld om me heen. Dit geeft me de kracht én sprankeling om mijn dromen te omarmen en mijn wilde plannen in de wereld te zetten.

 

EN DAT GUN IK JOU OOK!

 

REWILD! IS GEBASEERD OP DRIE PIJLERS

ENERGIE MAKEN

PRIKKELEND, PUUR EN CREATIEF LEVEN

ENERGIE MANAGEN

PERSOONLIJKE MOGELIJKHEDEN VERGROTEN

ENERGIE INZETTEN

INSPIRERENDE PLANNEN EN DROMEN NAJAGEN

IT'S ALL ABOUT ENERGY!

 

Iedereen heeft dromen.

Soms grote dromen, zoals een huis in Spanje, een eigen bedrijf of een kamelentocht in de woestijn.

Soms bescheiden dromen, zoals meer balans ervaren tussen werk en privé of leren mandenvlechten.

Om je dromen in de wereld te zetten, heb je uiteraard motivatie, creativiteit, een positieve mindset en bepaalde vaardigheden nodig, maar het staat of valt met een flinke dosis (fysieke en mentale) energie.

Om jouw energie vol voor jouw dromen te kunnen INZETTEN, zal je die energie eerst moeten MAKEN EN MANAGEN.

 

EN DAT IS PRECIES WAT WE GAAN DOEN!

ENERGIE MAKEN

Als mens zijn we evolutionair geprogrammeerd om te overleven en ons voort te planten. Van nature floreren we in een NATUURLIJKE OMGEVING VOL UITDAGINGEN die aanmoedigt tot intelligent bewegen, creatief denken en flexibiliteit. Het moderne, comfortabele leven vormt een scherp contrast met de prikkelende omgeving waar onze jager-verzamelaarsgenen voor gemaakt zijn. Hoewel we de ultieme comfortzone voor onszelf gecreëerd hebben, worden we alsmaar futlozer, kwetsbaarder, zieker en ongelukkiger. Spierweefsel neemt af, neuronen verminderen en ons immuunsysteem keert zich tegen ons. Chronische ziekte, gebrek aan energie en gevoelens van stress, somberheid en eenzaamheid zijn signalen dat we van ons pad zijn afgedwaald. ONZE LEVENSSTIJL IS EEN ONTSTEKINGSHAARD GEWORDEN en belemmert ons om bruisend, energiek en authentiek te leven.

 

If you’re only willing to do what is easy, life will be hard. If you are also willing to do what is hard, life will be easy.

Vaak ondernemen we pas actie als een externe prikkel ons in beweging zet: een ongeval, een burn-out, een sterfgeval of een scheiding. Wat als we het niet zover zouden laten komen en ONZE EIGEN PRIKKELS ZOUDEN MAKEN? De oplossing ligt deels in het stenen tijdperk. In REWILD! reactiveren we de kracht van survival op een eigentijdse manier. We maken gebruik van evolutionair bekende hormetische prikkels en herijken de manier waarop we ademen, eten en drinken, voelen, denken, verbinden, thermoreguleren, bewegen, intimiteit beleven, slapen en zingeving ervaren. Met als ultieme doel ons energieniveau en onze weerstand te verbeteren, zodat we soepel en ongecompliceerd door het leven kunnen laveren.

 

Kortom, we doen ALLEDAAGSE DINGEN OP EEN NIET-ALLEDAAGSE MANIER. Speels, veilig, in optimale dosis, goed getimed en binnen ieders mogelijkheden. Een prikkelende levensstijl geeft energie en energie hebben we nodig om gezond, vitaal en veerkrachtig te leven en onze dromen waar te maken. Het enige wat je zelf hoeft mee te brengen is de discipline om af en toe uit je comfortzone te komen, motivatie en een doel.

ENERGIE MANAGEN

Zelfdiscipline, motivatie en een doel… Daar zit de crux. Allerlei patronen en automatismen die deel uitmaken van onze persoonlijkheid zitten ons daarbij nogal eens in de weg. We ontwikkelen die persoonlijkheid om te overleven in onze context. Het is een verdedigingsmechanisme dat deels aangeboren en genetisch doorgegeven is, en deels bepaald wordt door opvoeding en levensomstandigheden. Onze persoonlijkheid bepaalt ONBEWUSTE DRIJFVEREN, INTRINSIEKE MOTIVATIE, OVERTUIGINGEN EN WAAR DE AANDACHT NAARTOE GAAT. Van daaruit ontwikkelen we talenten en valkuilen en wordt ons gedrag gestuurd.

 

Onze persoonlijkheid is dus onze gekleurde bril om naar de werkelijkheid te kijken. Daarom ziet het leven er vanuit ieders standpunt anders uit en zien we altijd maar een deel van de werkelijkheid. REWILDING is óók het helpen ontspannen van de automatismen van onze persoonlijkheid, waardoor bepaalde oogkleppen wegvallen en we MEER KEUZEVRIJHEID ERVAREN in hoe we het leven omarmen. Om dit te kunnen doen, moeten we ons eerst bewust worden van ons eigen mechanisme. Het Enneagram is een model om hiermee te werken.

 

Het Enneagram is een tool in het proces van rewilding

In het Enneagram worden 9 persoonlijkheidstypes onderscheiden. Daarbij gaat het expliciet NIET om mensen in een hokje te plaatsen, maar om via bewustwording bevrijding van automatische reacties te ervaren. Als we weten welk type ons dominant drijft en motiveert, kunnen we betere keuzes maken. Dat betekent: uit onze comfortzone stappen, ingesleten patronen doorbreken en geprikkeld worden om op nieuwe manieren te reageren. ALS JE DOET WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG. Schaduwwerk neemt daarbij een belangrijke plaats in.

ENERGIE INZETTEN

Als we in staat zijn energie te maken en beter te managen, kunnen we die energie inzetten om plannen, doelen en dromen te verwezenlijken. REWILD! is daarom ook opgebouwd als een STAPPENPLAN, waar we in 9 maanden doorheen lopen. Vanuit een startpunt worden stappen gezet richting een eindresultaat, wat weer opnieuw tot een startpunt en nieuwe stappen kan leiden. Het is een  ONEINDIGE CREATIEVE INSPIRATIECYCLUS VAN DROMEN, DURVEN ÉN DOEN.

 

Het idee is om plannen, dromen of doelen die je hebt – of in de loop van de maanden krijgt – met vertrouwen en OP EEN CREATIEVE EN SPEELSE MANIER in de wereld te zetten. Dat kan gaan om een nieuwe baan, een eigen bedrijf, een huis in Frankrijk, een wereldreis of een voettocht naar Italië, maar ook om kleinere (maar daarom niet minder belangrijke!) dromen, zoals meer creativiteit in je leven brengen, pottenbakken, een fijne ochtendroutine implementeren of een gezonder eet- en beweegpatroon kweken. Geen enkel verlangen is te gek.

 

Tijdens REWILD! leer je veel over jezelf, over flexibiliteit en energie, persoonlijkheid en motivatie, talenten en schaduwkanten. De cocktail van al deze aspecten vormt de bepalende factor in een leven richting jouw dromen. Iedereen komt beren op de weg tegen, maar vaak niet op hetzelfde moment in het proces. Sommigen mensen draaien een droom al vóór de start onbewust de nek om, anderen struikelen met in beweging komen of met het afmaken van hun plannen. Weten hoe je zelf in elkaar zit, helpt je om met vertrouwen aan de slag te gaan en gestaag door te gaan. Daardoor is REWILD! veel meer dan louter een stappenplan van droom naar doel. Het is een CREATIEVE INSPIRATIETOOL DIE JE DE REST VAN JE LEVEN MET JE MEEDRAAGT en waar je altijd op kunt terugvallen.

HOE ZIET REWILD! ER CONCREET UIT?

 

REWILD! is een prikkelend, creatief en energiek avontuur van 9 MAANDEN in 11 DYNAMISCHE BIJEENKOMSTEN in een groep van maximaal 12 MENSEN.

 

Er komt een veelvoud aan INNOVATIEVE EN SPRANKELENDE WERKVORMEN aan bod uit verschillende vakgebieden, zoals:

 

 

 

Zintuiglijke beleving, proeverijen en geurconcerten

Lichaamswerk en beweging

Warmte- en koudeprikkels

Wildplukwandelingen, bosbaden, natuurexploratie en kruidenbereidingen

Ademwerk, meditaties en visualisaties

Diepe gesprekken, verhalen vertellen en kampvuurmomenten

Dans, muziek en spel

Koken, eten, borrelen en vieren

Plannen, puzzelen, schrijven en speuren

 

 

 

GENIETEN MET EEN GROTE G!

 

Een persoonlijke analyse van je ENNEAGRAMTYPE maakt deel uit van het avontuur, om beter in te spelen op jouw intrinsieke motivatie, automatische patronen en waar jouw aandacht naar uit gaat. Er vinden daarnaast ONLINE BIJEENKOMSTEN plaats, waarin specifieke thema's worden behandeld. Een ONLINE OMGEVING met materiaal, uitleg en oefeningen behoort eveneens tot de knapzak die je meekrijgt voor onderweg.

 

EN VERDER?

LAAT JE VERRASSEN EN VERWONDEREN!

De samenkomsten vinden plaats in en om het Pakhuis op het LANDGOED HEERLIJKHEID HEMMEN (vlakbij Wageningen) en worden georganiseerd op zaterdagen. DE DAGEN DUREN VAN 9:30 TOT ONGEVEER 18:00 UUR.

 

THEMATIEK ZATERDAGEN
DAG 1 KENNISMAKING Zaterdag 19 oktober 2024
DAG 2 BEWEGEN Zaterdag 23 november 2024
DAG 3 VERBINDEN Zaterdag 14 december 2024
DAG 4 ADEMEN Zaterdag 11 januari 2025
DAG 5 VOELEN Zaterdag 1 februari 2025
DAG 6 DENKEN Zaterdag 15 februari 2025
DAG 7 THERMOREGULEREN Zaterdag 15 maart 2025
DAG 8 ETEN EN DRINKEN Zaterdag 12 april 2025
DAG 9 INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT Zaterdag 10 mei 2025
DAG 10 SLAPEN Zaterdag 24 mei 2025
DAG 11 ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT Zaterdag 21 juni 2025

 

VOOR WIE IS REWILD!?

 

DIT AVONTUUR PAST BIJ JOU ALS:

 

 • Je persoonlijk en professioneel wilt FLOREREN.
 • Je elke dag uitgerust en ENERGIEK voor de dag wilt komen en goed in je vel wilt zitten.
 • Je meer in het ritme van de natuur wilt leven en wilt genieten van het BUITENLEVEN met al je zintuigen.
 • Je jouw "wilde" NATUUR wilt omarmen, met jouw unieke talenten, waarden, vaardigheden en verlangens.
 • Je krachtige en gezonde keuzes voor jezelf wilt maken en LEIDERSCHAP over je leven wilt nemen.
 • Je GRIP wilt krijgen op je gedachten en je minder wilt laten leiden door angsten en belemmerende overtuigingen.
 • Je bereid bent los te laten wat je niet meer dient en je over te geven aan de STROOM van het leven.
 • Je een DROOM hebt en daarvoor voluit in actie wilt komen op een creatieve, lichte en speelse manier.
 • Je momenten van eenvoudig dagelijks geluk wilt beleven en VERBINDING wilt voelen met anderen en je omgeving.
 • Je jouw CREATIVITEIT de vrije teugel wilt geven en op een authentieke en originele manier wilt inzetten.
 • Je gewoonweg wilt GENIETEN van het leven en wilt marineren in de inspiratie en joie de vivre van Scent & Spice.

 

REWILD! ZET JE IN BEWEGING

EN ER IS GEEN WEG TERUG

WIE BEGELEIDT REWILD!?

IK BEN NELE ODEUR.

EIGENAAR VAN SCENT & SPICE.

PLANTENFREAK, LEVENSKUNSTENAAR, DROMENVANGER, SERIEWOORDENAAR

Als etnobotanica heb ik wetenschappelijke kennis over het gebruik van planten, als kruidenkundige weet ik die kennis in het dagelijks leven toe te passen, en als verhalenverteller kan ik daar op een boeiende manier over vertellen. Daarnaast ben ik antropoloog, vakspecialist Playfulness en gecertificeerd Enneagram Practitioner en Analist. Momenteel volg ik een vierjarige opleiding in Psycho-Neuro-Immunologie en een opleiding tot Enneagram Counselor. Al mijn expertise komt in dit avontuur samen.

AUTHENTICITEIT, DESKUNDIGHEID, HUMOR EN AVONTUUR zijn de kernwaarden van Scent & Spice.

Ik wil je inspireren om het begrip rewilding te omarmen, een levensstijl waarin puurheid, prikkels, natuurlijke gezondheid en authenticiteit centraal staan, en waarin veel aandacht is voor kennis over de natuur, gebruik van de zintuigen en het aangaan van verdiepende persoonlijke relaties met andere mensen en de natuurlijke omgeving. Ik laat je graag met nieuwe ogen kijken naar de schoonheid van DE natuur en JOUW natuur. Puur, wild en vol verwondering.

DEZE MENSEN GINGEN JE VOOR...

Dit zijn testimonials uit het programma SPICE UP! dat ik in 2021 heb gemaakt.

REWILD! is deels uit dat programma voortgekomen en verder uitgebreid.

Ik zag in Nele een mooi voorbeeld van hoe je vanuit je eigen kracht en kwaliteit een leven en bedrijf opbouwt en wilde graag van haar leren.

Ik zou het programma aanraden aan iedereen die zoekt naar inspiratie, inzicht en een uitgebreide toolbox om zelf mee aan de slag te gaan. Ik noem het “Nele’s magical toolbox of happiness”. Het programma heeft een heldere structuur en opbouw en neemt je stap voor stap mee op weg naar een daadkrachtiger, gerichter levenshouding. Je bouwt aan een vrijere en puurdere versie van jezelf en je dromen. Een half jaar privé Happinez in groepsverband.

Nele heeft een mooie mix van afstand en nabijheid en gaat respectvol om met de cursisten en het groepsproces. Ze is gepassioneerd en verzorgt alles tot in de puntjes. Als ze aan het coachen is, is ze heel helder en spot-on en zie je haar volle potentieel.

W.T.

Nele zocht stoere vrouwen die hun droom wilden laten uitkomen. Na het webinar en een slapeloze nacht heb ik me meteen om 7:30 aangemeld.

Nele neemt je op een hele prettige manier mee in het programma. Ze zorgt voor een goede sfeer en zeer veilige bedding en schroomt er niet voor om ook zelf haar kwetsbaarheid te tonen. Ze heeft veel respect voor ieders verhaal. Zowel de samenkomsten in het Pakhuis als de online sessies waren zeer afwisselend.

Het programma heeft mij net dat zetje gegeven om voor mijn droom te gaan. Ik zou het iedereen aanraden, omdat het zoveel kostbare tijd scheelt. Het aangaan van je droom gaat zoveel makkelijker als je de valkuilen herkent en daar met Neles begeleiding en de inhoud van het programma doorheen geloodst wordt. Voor mij heeft het meer opgeleverd dat dat ik er ooit voor betaald heb!

C.M.

De inhoud van het programma was een ontdekkingsreis met voeten op de grond, hoofd in de wolken en kijkend naar de regenboog! Het brengt je op gang, moedigt aan, steunt en daagt uit op een liefdevolle manier. Ik koos ervoor om mee te doen, omdat het op het juiste moment kwam en omdat ik eerder kruidencursussen bij Nele gevolgd had en vertrouwen had in haar en de kwaliteit die ze biedt. Ik had het niet willen missen!

Nele voelt als mentor fijn, vertrouwd, integer, liefdevol en bloedeerlijk (en daardoor ook irritant en kut hahaha). Ik voel dat ik dingen "ongeremd" kan en mag zeggen.

M.V.

Het mentorprogramma gaat over jezelf leren kennen, zien, voelen, horen en (het)ontdekken. Een reis naar binnen, leren durven, leren dromen. Jezelf "in the picture" zetten. Jouw leven leven! 

Er waren veel "aai-openers" en "aha-momenten". Veel kwartjes en knikkers rollen nog na. Nele is er en doet het met veel flair en jeu. Haar joie de vivre is zeer aanstekelijk! Als iedereen zo zou kunnen en mogen groeien als ik heb gedaan, zou de wereld er stukken mooier voor staan. Wat ik heb geleerd en beleefd is onbetaalbaar.

B.G.

Het programma is voor mensen met moed en doorzettingsvermogen, diepgravers, zodat je alles eruit kunt halen wat eruit te halen is. Het is een prachtig geschenk aan jezelf. Het heeft me verder gebracht dan ik had kunnen denken. 

Nele is transparant en open en blijft steeds in zichzelf investeren. Ik zou eerlijk gezegd geen andere mentor willen. Nele is de persoon die het programma maakt en je raakt. Ik zou het programma aan iedereen aanraden, omdat het je echt ver brengt, omdat het belangrijke onderwerpen aansnijdt en voldoende verschillende handvaten biedt waarbij je keuze hebt om te gebruiken wat bij je past. Het was voor mij best veel geld (2.400 EUR), maar als ik kijk hoe ver het me gebracht heeft, is dit de beste investering ooit. Voor mij is het het dubbele waard!

M.M.

WELKE INVESTERING VRAAGT REWILD!?

 

REWILD! vraagt geen voorkennis, maar wel een ENTHOUSIASTE INZET EN OPENHEID VOOR HET PROCES.

 

Qua tijdsinvestering zijn er, naast de 11 samenkomsten en een aantal online sessies, af en toe oefeningen om thuis uit te werken. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin stopt en wat jouw ritme is. Je bent omringd met een groep mensen waar je beroep op kunt doen – maar alleen wanneer jij daar behoefte aan hebt. JIJ BEPAALT HOE JE HET AVONTUUR AANGAAT EN VOOR JOU LAAT WERKEN.

 

Je kunt REWILD! IN ÉÉN KEER OF IN TWEE TERMIJNEN BETALEN. Pas na (aan)betaling is het plekje definitief gereserveerd. Het dient vóór de aanvang van het avontuur volledig betaald te zijn.

 

WAT IS INBEGREPEN IN DE PRIJS?

 • Individuele analyse van je Enneagramtype (ter waarde van 250 EUR)
 • 11 bijeenkomsten in Hemmen, inclusief uitgebreide vegetarische lunch, lekkers, fruit en al het materiaal
 • Een aantal online groepssessies
 • Wekelijks vier- en reflectiemoment

 

De mogelijkheid bestaat om als aanvulling op REWILD! LOSSE INDIVIDUELE COACHSESSIES te boeken. Meer informatie daarover krijg je bij de start.

1 x 2.500 EUR

2 x 1.250 EUR

 

 

HEB JE EEN VRAAG OVER REWILD!?

Ik beantwoord hem graag!

Mail mij: nele@scentandspice.nl

Of bel: 06-55977642